Publicitat amb Google Ads, com ho fem?

Creació paraules clau

Quan fem una  campanya és molt important escollir molt bé les paraules clau per tal de que l´anunci arribi a les persones realment interessades en el teu producte o servei.

Creació anuncis

Adequació dels anuncis al tipus d´empresa, optimitzant les extensions per tal de que l´anunci sigui el més efectiu possible.

Optimització campanya

Seguiment i optimització per aprofitar tots els recursos que ofereix Google ads.

Anàlisi de les conversions

Anàlisi de l´impacte que ha tingut la campanya a través de les conversions.

Segmentació

Adeqüem la campanya a les necessitats de l’empresa perquè arribi al públic objectiu.

Informes campanya

Elaborem un informe mensual amb les dades de seguiment de la campanya.

Creació de Feeds de producte

Per les campanyes de shopping creem la base de dades i la sincronitzem amb Google Ads per enviar la informació del catàleg

Estructura de campanya

Definim la estructura tenint en compte la recerca dels usuaris.

Anàlisi del ROI

Analitzem el retorn de la inversió per optimitzar la campanya.

Que Fem?

CAMPANYA de BUSQUEDA

Anàlisi de la web i de competidors

Definició del públic objectiu, segmentacions

Creació de paraules clau

Creació anuncis adaptats

Monitorització de paraules clau

Optimització d´anuncis

Treballar les paraules negatives

Anàlisis de conversions

Optimització de conversions

Informes mensuals

Recomenat per a aquelles empreses que estiguin fent una primera campanya i volen donar-se a conèixer i potenciar la marca.

CAMPANYA de DISPLAY

Anàlisi de la web i de competidors

Definim public objectiu, segmentacions

Creació de paraules clau

Creació d´anuncis banners que apareixen a diferents llocs web

Monotorització de paraules clau

Treballar les paraules negatives

Optimització d´anuncis

Anàlisis de conversions

Optimització de conversions

Anàlisi de retorn de la inversió

Informes mensuals

CAMPANYA de SHOPPING

Anàlisi de la web i de competidors

Creació Feeds de productes a Merchant center

Definir l´estructura de campanya tenint en compte les recerques dels usuaris

Definim públic objectiu, segmentacions

Definir estratègia de "pujas"

Anàlisis de conversions

Optimització de conversions

Anàlisi de retorn de la inversió

Informes mensuals